گت بلاگز Uncategorized نششانه های شیعه واقعی

نشانه های شیعه واقعی

امام صادق(ع) در مورد مشخصات شيعه واقعي می‌فرمایند: «إنما شیعه الجعفر من عفه بطنه و فرجه و شده الجهاده و العمل الخافه و رجا الثوابه و خاف العقابه».

 

من عفه بطنه»؛

حرام نخورد، عفت بطن داشته باشد، وسواس داشته باشد در حلال و حرام.

حالا اگر می‌دونی این آقا حرام خوره، رشوه خوره چرا می‌ری خونش غذا می‌خوری؟ شیعه کسي هست که حلال بخورد.

 

«و فرجه»؛

فرجش هم عفت داشته باشد. زنا نکند، گناه نکند، دامنش را آلوده نکند.

 

«و شده الجهاده»

جد و جهدش هم در عبادت زیاد باشد. به فکر نماز اول وقت، نماز شب، نماز جماعت، خمس، مکه باشد.

 

و العمل الخاف»؛

و هر کاری که می‌کند برای خدا بکند نه برای ریا. مسجد می‌سازد برای خدا، بیمارستان می‌سازد برای خدا.

 

و رجا الثوابه»؛

امید ثواب هم داشته باشد. عبادت کند امید هم داشته باشد که خدا ثواب می‌دهد.

 

«و خاف العقابه»؛‌

از عقاب خدا هم بترسد.

 

اگر همچین آدمی دیدید که این صفات را دارد، شیعه امام صادق(ع) است، اگر این صفات را کسی ندارد به خودش نگويد شیعه هست

منبع

وسائل الشیعه، ج 15، ص 251

 

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :